بدین وسیله اعلام می شود مناقصات96/1 و 96/2 تا اطلاع ثانوی به وضعیت تعلیق در می آید 

شرکت پیشگامان پویا در خصوص ترجمه متون تخصصی از معلولین عزیز به ویژه نابینایان عزیز دعوت به همکاری می نماید.